Templomot áldottak meg Nagyvárad-Őssiben

 

Vasárnap, 2015. október 11-én, délután 17.00 órakor a Nagyvárad-Őssi Lisieuxi Kis Szent Teréz plébániatemplomban tartott ünnepi szentmise keretében, a főcelebráns Böcskei László nagyváradi megyéspüspök megáldotta a külsőleg felújított templomot.

A szentmise szónoka dr. Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató volt. Több nagyváradi plébános koncelebrált a szentmisén.

Láber Ferenc helyi plébános megköszönte a püspökségnek és az egyházközség híveinek az áldozatos támogatást, amelyek lehetővé tették a felújítási munkálatokat.

Az ünnepi szentmise végén a főpásztor megáldotta a hívek által hozott rózsákat is.

 

Szebeni Lajos

 

KÉPSOROZAT