Tempfli József nyugalmazott püspök köszöntése

 

       

 

Jó Atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk.

Színed előtt nyerjen tetszést szíves kérelmünk.

Add néki bő malasztod, áraszd reá áldásot,

hogy mindenben teljesítse szent akaratod.

Szándékához adj erőt, bátorítsd a csüggedőt.

És ha szenved, vigasztalja a Szentlélek őt!

Ezekkel a szavakkal köszöntötte az egyházmegye főpásztora papjai kíséretében a 25 évvel ezelőtt, 1990. április 26-án püspökké szentelt Tempfli József nyugalmazott megyéspüspököt. Böcskei László megyéspüspök felolvasta Ferenc pápa üdvözlő sorait is: „Püspökké szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepelve e jeles eseményhez és egész püspöki ténykedéshez őszinte szívvel gratulálunk, legőszintébb szeretetünknek adjuk jelét és a mennyei kegyelmek zálogaként jó szívvel küldjük apostoli áldásunkat, péteri szolgálatunk gyakorlásához pedig imáit kérjük.” Az egyházmegye nyugalmazott püspöke megromlott egészségi állapota ellenére örömmel fogadta a köszöntő szavakat, imáiról biztosította a jelenlévőket és főpapi áldásban részesítette őket.