Tempfli József aranymiséje

 

Tempfli József nyugalmazott püspök 2012. május 31-én, csütörtökön 11.00 órakor pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét (aranymisét) mutat be a nagyváradi székesegyházban. A jelenlévő püspökökkel, papokkal és hívekkel közösen  mond köszönetet Istennek, hogy bölcsességet és erőt adott az 50 évnyi szolgálathoz. Szentbeszédet mond Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A szentmise végén a jelenlévők aranymisés áldásban részesülnek, mely áldás teljes  búcsúval jár.

 

Tempfli József nyugalmazott püspök 1931. április 9-én született a szatmár megyei Csanálos községben. Piarista és jezsuita atyák nevelték, majd érettségi után tanár-nevelő volt Szentjobbon. 1956. szeptemberében kezdte el teológiai tanulmányait a gyulafehérvári  római katolikus szemináriumban. Hat év után, 1962. május 31-én szentelte pappá Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspök. Pappá szentelése után 17 éven át Tenkén, 1979-től Tasnádon, 1983-tól pedig Nagyvárad-Olasziban működött plébánosként. 1990. március 14-én Boldog II. János Pál pápa Nagyvárad  81.  püspökévé nevezte ki.  Megyéspüspöki szolgálatát 2009. márciusáig végezte. 

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség meghívja és várja erre a rendkívüli eseményre mindazokat, akik ezen a napon Tempfli József Püspök Úrral közösen szeretnének ünnepelni és érte a Gondviselő Istennek hálát adni.