Csapatépítő tréning a püspökség alkalmazottaival

 

“Hivatásuk és küldetésük fölfedezésében és megélésében a világi Krisztus-hívőknek ki kell alakítaniuk azt az egységet, mely őket mint az Egyház tagjait és az emberi társadalom polgárait jellemzi. Létük nem szakadhat két párhuzamos életre: egyrészt a lelkiéletre a maga értékeivel és követelményeivel, másrészt a világi életre, vagyis a család, a munka, a társadalmi kapcsolatok, a politikai cselekvés, a kultúra területére. A szőlőtőbe, Krisztusba oltott szőlővessző a maga gyümölcsét léte és tevékenysége minden területén meghozza. Isten terve szerint ugyanis a világi élet minden része történelmi hely, ahol Jézus Krisztus szeretete nyilvánul és valósul meg az Atya dicsőségére és a testvérek szolgálatára.” (Boldog II. János Pál: Christifideles Laici 59 - apostoli buzdítás a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről)

2012. augusztus 31 – szeptember 2. között a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Hivatal alkalmazottai Böcskei László megyéspüspök vezetésével csapatépítő tréningen vesznek részt, melynek keretében ellátogatnak az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, majd a Szegedi Római Katolikus Püspökségre.