Magyarországi támogatás - Egyházmegyei Levéltár

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye levéltárának iratanyaga folyamatos feldolgozás és rendezés alatt áll. Az említett feladatok ellátása mellett a levéltár személyzetének biztosítania kell az eközben beszállított dokumentumok (töredékes vagy teljes plébániai és/vagy rendi levéltárak) tárolását és állagmegőrzését is. Mindez a humán erőforrások mellett jelentős anyagi erőforrásokat is igényel, figyelembe véve, hogy a feldolgozáshoz, illetve a rendszerezéshez szükséges technikai és számítástechnikai eszközök relatív rövid idő alatt elavulnak. A folyamatosan bővülő irattári állomány szakszerű tárolásához szintén elengedhetetlen a megfelelő tárolóeszközök beszerzése (polcrendszerek, tároló dobozok stb.).

Az előbbiekben ismertetett problémák megoldásában nyújtott résztámogatást az magyarországi Bethlen Gábor Alap, amely 2014-ben 250.000 (kettőszázötvenezer) forint támogatásban részesítette az egyházmegyei levéltárat. A támogatás összegét saját forrásokkal kiegészítve az intézménynek sikerült új számítástechnikai eszközöket beszereznie (számítógép, router stb.) a mára már elavult eszközei helyett. Szintén, a már megnevezett forrásokból közel húsz folyóméterrel bővítették az irattár tárolókapacitását is.

A beszerzett eszközök nem kizárólag a levéltárat működtető munkatárs munkáját teszik hatékonyabbá, de jelentős mértékben hozzájárulnak az egyházmegye történelmi értékeinek megőrzéséhez is.