Támogatás kulturális értékeink népszerűsítéséhez

 

A Nagyváradi Egyházmegye egyike a leggazdagabb kulturális, illetve történeti örökséggel büszkélkedő római katolikus püspökségeknek. Ezen értékek ápolása, megőrzése és ezen túlmenően ezek népszerűsítése egy örömteli, folyamatos feladatot jelent, ugyanakkor nem egy esetben feltételezi akár komolyabb anyagi erőforrások bevonását is.

Az előző évek hagyományait folytatva egyházmegyénk a pasztorációs tevékenységek mellett 2016-ban több kulturális program szervezője vagy partnere volt. A szóban forgó eseményekről több felületen is tájékoztatjuk az érdeklődőket, azonban a római katolikus hívek többségét az évi rendszerességgel megjelenő és ingyenesen terjesztett Egyházamban-Egyházamért nevet viselő kiadványunkkal érjük el. A 24 oldalas, színes nyomdatermék célja a fentiekben már ismertetett programok célkitűzéseinek, megvalósításának, továbbá eredményeinek megismertetése az olvasóival. Ebben a törekvésünkben 2016-ban, mint már korábban több ízben is a Bethlen Gábor Alap nyújtott támogatást. A rendelkezésünkre bocsájtott anyagi erőforrások lehetővé tették a kiadvány 6287 példányban való megjelenését, ezen felül szintén ebből az alapból sikerült felújítani a nagyváradi Nagyboldogasszony székesegyház turisztikai tájékoztató tábláit is.

Becsléseink szerint a tájékoztató füzet hozzávetőleg 18.000 személyhez juthat el, míg az információs panelek további 10-11000 személy tájékoztatását teszik lehetővé.