Szent László-búcsúk az egyházmegyében

- 2019. június 26-án, szerdán 18.00 órakor tartják a nagyváradi Szent László-menedékház búcsúünnepét. A szentmise szónoka Nagy Tibor, köröstarjáni plébános lesz.

- 2019. június 27-én, csütörtökön18.00 órakortartják a nagyvárad-újvárosi plébániatemplom búcsúját. A szentmise szónoka Jelenits István SchP piarista szerzetes.

- 2019. június 30-án, vasárnap12.00 órakor Mezőbikácson Vass Csaba CM Szent Katalin-telepi plébános, Almásfegyverneken Scheck László, szalacsi plébános tart szentmisét Szent László tiszteletére.