Szlovák hívek zarándoklata Mária Radnára

„Béke Királynője, könyörögj érettünk!“. Az elmúlt évek hagyományához híven,2014. augusztus 16-án, szombaton a nagyváradi egyházmegye szlovák híveinek több száz fős csoportja zarándokol Mária Radnára, ahol 12.00 órakor Böcskei László nagyváradi megyéspüspökkel és a jelenlévő papokkal közösen szentmisét mutatnak be a Szűzanya tiszteletére. Ez a zarándoklat is jó alkalmat nyújt arra, hogy egyházmegyénk hívei is, csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa felhívásához, a konfliktusoktól sújtott népek békéjéért és nyugalmáért imádkozzanak.