Véget ért az idei székelyhídi hittantábor

 

2014. június 23-27. között, immár második alkalommal szervezett a székelyhídi plébánia hittantábort a gyermekek számára. Mivel a tavalyi rendezvény sikeresnek bizonyult, idén is vártuk a gyermekeket hittan programokkal és színes kínálattal, hogy együtt, kéz a kézben, szeretetben és gyermeki derüvel töltsük újra együtt az egyhetes táborunkat.

Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspök oltalmába ajánlottuk az egész hetünket. Ha megkérdezné valaki miért őt választottuk, azt válaszolnám: mert ő a mienk, vagyis mi az övéi vagyunk. Ha a jó pásztor életét adja juhaiért, nyáját úgy legelteti, hogy karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza őket.

Reggeli szentmisével kezdtük minden napunkat és örömmel néztük, ahogy a gyermekek megtöltik a templom padjait, hiszen a szentmise alatt az angyalok seregei között térdelünk.

Köszönet illeti Szűcs Attila diószegi plébánost, mert velünk töltötte az egész hetet. Továbbá köszönet Tyepák László margittai kaplánnak, Kurila Gábor szentjobbi plébánosnak, mert elfogadták meghívásunkat, vállalván a hitoktatás feladatát, és azt a szerepet, hogy olyan „ajtók” legyenek, amelyek Krisztus felé nyitva állnak.

Amint a meghívásra jelenlétükkel válaszoltak a gyermekek, ugyanúgy hozzájárulásukkal válaszoltak a támogatók és a szülők is, akik egész hétre elegendő anyagi javakban és élelmiszerben részesítettek minket. Megköszönjük támogatóinknak az irántunk tanúsított bizalmat, szeretetet. A szülőknek, nagyszülőknek köszönjük a segítséget, hogy örömmel és odaadással egész héten gondoskodtak arról, hogy reggelit és ebédet biztosítsanak számunkra.

Köszönet továbbá mindazoknak, akik színes programokkal kedveskedtek a gyermekeknek: a Karizmatikus Közösség, Majoros Tibor, Angyal Olivia, Kovács Ágnes a Szent Ferenc alapítvány vezetője, az Ijász Egyesület hagyományőrzői, Fügedi Anikó, a székelyhídi tanítónők, a telki általános iskola tanárjai, akik a kézműves folkozásokat vezették.

A hét csúcspontját jelentette Böcskei László püspök úr látogatása. Attól kezdve, hogy értesültünk róla, fokozódott az izgalom. Ajándékot készítettünk, meglepetést szerveztünk a püspök úrnak. Csoportonként egy-egy evangeliumi részt mutattak be neki a résztvevők: Mózes gyermekkora, a csodálatos kenyérszaporítás, valamint a napkeleti bölcsek története. A legkisebbek énekkel és szavalatokkal köszöntötték a főpásztort, majd az elsőáldozók szeretettel adták elő azt az éneket, amellyel erre az alkalomra készültek. Különös öröm és boldogság töltötte el a gyermekeket, hogy együtt ebédelhettek a püspök úrral és Vakon Zsolt titkár atyával.

A szervezők is megerősödést kaptak abban az elhatározásban, hogy ezt a rendezvényt tovább kell folytatni, hiszen több mint 100 gyermek vett részt a hittantáborban, és gazdagodott élményekben, tudásban és szeretetben.

A hálaadó szentmisére minden gyermek elhozta kedvenc tárgyát, amelyet elhelyezett az oltár elé. Szűcs Attila és Duma Ferenc plébánosok megáldották ezeket, kihangsúlyozván, hogy ha ajándékot adunk, akkor kapunk is.

A püspök úr jóvoltából, ebéd után minden gyermek elfogyaszthatta kedvenc fagyiját, ami nem maradhatott volna ki a tábor befejező részeként. Köszönjük a püspök úrnak a látogatást és támogatását!

 

Csaplár Angéla

székelyhídi kántor, főszervező

 

KÉPSOROZAT