Ima szerzetesekkel szerzetesekért

 

„Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez)

A Megszentelt Élet Évében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség imára hívta meg az egyházmegye szerzeteseit és híveit a nagyváradi premontrei templomba 2015. május 27-én. A 18.00 órakor kezdődő szentségimádáson közel ötven személy imádkozott, szerzetesek, papok és hívek. Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát vezette a liturgiát. Az imádásra kihelyezett Oltáriszentség előtt a vincés nővérek, illetve a mallersdorfi ferences nővérek elmélkedtek. A szerdai nap egyben a Premontrei rend alapításának a 900. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumnak jelentette kezdetét, amikor Szent Norbert rendalapító megtérésére emlékeznek.

Ugyanakkor ez az imaalkalom, amint azt Böcskei László megyéspüspök a szentségimádás végén beszédében kihangsúlyozta, a Megszentelt Élet Évére készített Egyházmegyei Pasztorális Programnak egyik alappillére volt, ugyanis idén harmadik alkalommal találkoztak az egyházmegye területén tevékenykedő szerzetes közösségek. Első két alkalom a tél illetve a tavasz folyamán volt, amikor a vincés nővérek nyitották meg rendházuk kapuit az érdeklődők előtt, illetve a ferences nővérek ünnepeltek Szilágysomlyón a helyi katolikus közösség híveivel.

A szerdai szentségimádásban a szerzetesek hálát adtak Istennek a kapott ajándékokért, segítségért folyamodtak a további munkához, tevékenységhez, illetve hivatásokért könyörögtek az Úrhoz, hogy új tagokkal erősítse közösségeiket.

Többen a nagyváradi egyházmegyés papok közül és számos hívő is részt vett a szentségimádáson, együtt imádkoztak a szerzetesekkel a szerzetesekért.

 

VIDEO