A mallersdorfi nővéreket ünnepelték Szilágysomlyón

 

„Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez)

Ferenc pápa buzdítását követve a Megszentelt Élet Évében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség lehetőséget biztosít arra, hogy a hívek betekintést nyerjenek az Egyházmegye területén egykor működő, illetve a jelenben tevékenykedő szerzetesi közösségek életébe. Az első ilyen alkalomra 2015. március 8-án került sor, amikor az érdeklődők a vincsés nővérek nagyváradi rendházába kaptak meghívást, ahol egy egész délutánt tölthettek el a szerzetesekkel, a szerzeteseknél.

Ahhoz, hogy a szerzetesközösségek ismertetése ne csak a püspöki székhelyen történjen, a második találkozóra, amely a Mallersdorfi Ferences nővérekkel való találkozást célozta meg, Szilágysomlyón került sor, ahol a rendnek múltbeli emléke még mindig él.

Nagy szerepet játszottak a szilágysomlyói katolikus kösösség életében a mallersdorfi nővérek: a kultúra, az oktatás és a lelkiélet terén is maradandót alkottak. Mindennek tiszteletére május 10-én emlékeztünk meg róluk. Délelőtt 10 órától szentmise keretében imádkoztunk és adtunk hálat a nővérek áldásos tevékenységéért. Kuglis Gábor plébános a napi evengélium egyik mondatát - ”Nagyobb szeretete  senkinek sincs,  mint annak,  aki   életét adja  barátaiért” – kapcsolatba hozta a nővérek életével és munkásságával, akik állandó jelleggel  szolgáltak és életüket adták mások neveléséért és oktatásáért. A szentmisén résztvevő nővérek a szentmise után Erdei János tanár úr vezetésével egy városismertető sétán vehettek részt. A délutáni programok 15 órától a helyi kulturotthonban folytatódtak, közel kétszáz személy jelenlétével. Említésre érdemes az a tény, hogy maga a kulturotthon épületének a megépitése is a nővérek érdeme. Joikits Attila helytörténész ismertette a nővérek szilágysomlyói történetét. A 85 éves Cutca Ibolya, illetve Orosz Zoltán, a nővérek volt diákjai meséltek a jelenlévőknek múltbeli élményeikről. Beáta nővér, Orosz Zoltánnak adta át a karnagyi pálcát, azzal a feladattal és küldetéssel, hogy a helyi kórus irányítását a jövőben ő végezze. A szilágysomlyói polgármester, Septimiu Cătălin Ţurcaş jelenlétével tisztelte meg, és köszöntötte a vendégeket. Jelen volt a rendezvényen továbbá Berek István alpolgármester.

A mallersdorfi nővérek is szót kaptak, Michaela tartományfőnök német nyelven köszöntötte a vendégeket, és beszélt a rend romániai működéséről. Szilágysomlyóra a székelyudvarhelyi provinciaközpontból, illetve Nagyváradról érkeztek nővérek a vasárnapi találkozóra.

Az előadásokat követően a szilágysomlyói kórus, Orosz Zoltán karnagy vezetésével olyan műveket adott elő, amelyeket annak idején maguk a nővérek honosítottak meg a helységben.

A kultúrotthoni rendezvény záró momentumát Böcskei László megyéspüspök beszéde jelentette, aki kihangsúlyozta, hogy a szerzetesrendek ilyen jellegű ismertetései nem csak a múltbeli jelenlétről szólnak, hanem a jelenről is, arról, hogy ezt a – sokak által már dívattalannak tartott – életformát ma is mennyien vállalják. Ugyanakkor hasznosak ezek az alkalmak arra is, hogy egyik másik közösségben jel legyenek, a kereső fiatalok buzdítást kapjanak a megszentelt élet hivatásának felismeréséhez. A főpásztor kiemelte a szerzetesek múltbeli és jelenben végzett áldásos tevékenységét, majd megköszönte a szervezőknek a találkozó megrendezését.

A kultúrotthonban zajló programok után a jelenlevők átgyalogoltak a volt Zárda Iskolába, amelyben annak idején a nővérek oktattak és neveltek. A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a temetőbe, a nővérek sírjához tervezett látogatás. Az értük végzett imára a templomban került sor, a Lorettói Litánia keretében.

A nap a plébánia udvarán megtartott szeretetvendégséggel zárult.

 

Józsa Nándor Lóránd

Szilágysomlyó

 

Cuțca Ibolya beszéde

 

KÉPSOROZAT