Szerzetesek Napja Szilágysomlyón

„Meg kell tapasztalnunk és meg kell mutatnunk, hogy Isten képes betölteni a szívünket, képes boldoggá tenni minket, olyannyira, hogy nem kell máshol keresni boldogságunkat.“ (Ferenc pápa szavai a szerzetesekhez)

Ferenc pápa buzdítását követve a Megszentelt Élet Évében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség lehetőséget biztosít arra, hogy a hívek betekintést nyerjenek a szerzetesek életébe. Ezért 2015. május 10-én, vasárnap 15.00 órától imára és találkozásra hívja mindazokat, akik a mallersdorfi ferences nővérek múltját, jelenét és jövőbeli terveit szeretnék megismerni. A találkozó programja az ő egykori székhelyükön, Szilágysomlyón, a Kultúrotthonban (Andrei Mureșan utca 1.) kezdődik, ahol a velük való találkozáson túl olyan személyekkel is találkozhatnak az érdeklődők, akiknek az élete valamilyen formában kötődik a nővérekhez: náluk nevelkedtek vagy náluk találtak oltalomra. A nap végén a jelenlévők plébániatemplomban adnak hálát a hivatás ajándékáért és a kitartás kegyelméért.