Szeretetszolgálat-találkozás külföldi jótevőinkkel

 

Legyetek Isten végtelen szeretetének a tanúi! (Ferenc pápa szavai)

 

A 2014-es pasztorális tervet a Szeretetszolgálat alapgondolata hatotta át, ezen érték köré igyekezett a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye tevékenységeit csoportosítani, felépíteni. Szentatyánk, Ferenc pápa, tanításaiban és felszólalásaiban oly gyakran sürgeti az evangelizációnak azt a formáját, amely a szeretetszolgálat megnyilvánulása által örömöt tud vinni az embereknek, főleg a szükséget szenvedő embertársainknak. Nekünk, akikhez eljutott Krisztus üzenete, akár a Szentatya tanítása által is, kötelességünk ezt továbbadni, ennek a továbbadásnak pedig a legmagasztosabb formája az, ha saját életünkkel, életpéldánkkal tesszük. Konkrét állásfoglalásról van szó: azok, akik megismerték Jézus örömhírét, megosztják azt környezetükkel.

Az év első felében, 2014. március 12-én szerveztük első ilyen jellegű találkozónkat, ahol az egyházmegye területén szociális tevékenységet vagy szeretetszolgálatot gyakorló intézmények bemutatkoztak: elsősorban az egyházmegyei Caritas sokrétű tevékenységeiről szerezhettünk tudomást, de jelen voltak más intézmények is, akik hátrányos helyzetű testvéreinknek nyújtanak segítséget. Jó volt megtapasztalni, hogy helyi egyházunk is próbál helyt állni a DIAKÓNIA küldetésében. Hogy a diakóniára való felszólítás még közelebb jusson híveink közösségéhez, és minden hívőhöz egyénileg is, a Szeretetszolgálat Éve azt is próbálta elérni, hogy az önkéntesség szolgálatában is előre jussunk, próbálta elmélyíteni az önkéntesség vállalás fontosságát.

A nyár folyamán, az egyháztanácsokkal való találkozások alkalmával, sokszor felmerült a szeretetszolgálat plébániai szinten történő megszervezésének a gondolata. Több helyen meg is valósult ennek az elindítása, olyan formában, hogy az egyháztanácsosok, vagy katolikus egyesületeink tagjai felvállalják és teljesítik a mások – szegények, öregek, betegek – megsegítésére irányuló szolgálatot. Az egyházmegyei Caritas is bátorítja plébániáink híveit az önkéntesség vállalásra.

Október végi rendezvényünk – találkozás külföldi jótevőinkkel – az ezen a területen történt eddigi erőfeszítéseinknek a folytatása és kiegészítője akar lenni, ahol olyan jótevőket szólaltatunk meg, akik évek, sőt évtizedek óta szervezik saját közösségeikben (általában külföldön) a gyűjtéseket, amelyek által mi itthon jótékonykodni tudunk. Külföldi jótevőink is önkéntes hozzáállással és sok munkával teremtik elő azon anyagi javakat, amelyeket mi segélyszállítmányként tudunk eljuttatni a rászorulókhoz. Önkéntes munkájukhoz tartozik az adományozók felkutatása, motiválása, az adományok összegyűjtése, raktározása és szállítása, de ugyanakkor olyan anyagi háttér biztosítása is, amelyen keresztül mi itthon kisebb vagy nagyobb megsegítő vagy képző programokat fejleszthetünk ki.

Ezen támogatóink tapasztalatait és elvárásait szeretnénk meghallgatni és az érdeklődők el terjeszteni szombaton, 2014.  október 25-én. Példájukból merítve, mi is megragadhatjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket, amelyekkel lehetőségeinkhez mérten, de komoly hozzáállással, a keresztény lelkületű önkéntesség jegyében, szükséget szenvedő embertársaink megsegítésére siethetünk.

Rendezvényünk gerincét Hollandiából illetve Ausztriából érkező jótevő vendégeinknek beszámolója alkotja. Azonban olyan anyagok bemutatására is sor kerül, amelyek szerzetesközösségeink által szervezett jótékonysági akciókat, illetve plébániák közötti nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítését vázolják fel.

Minden érdeklődöt szeretettel várunk a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Dísztermébe, 2014. október 25-én, 17.00 órai kezdettel!