A szentjobbi hívek örökös szentségimádása

 

Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból” (Iz 12,3) jelmondattal gyűltek össze a szentjobbi hívek 2015. október 18-án, imádni az Urat a legszentebb Oltáriszentségben és kérni az Ő túláradó áldását. Az örökös Szentségimádást folytatva, most talán nagyobb nyomatékkal kértük az Urat családjaink jólétéért, egészségért, szeretetért és nem utolsó sorban, csatlakozva az Egymillió Gyermek imájához, a szentjobbi gyerekek is imádkoztak Jézus szent színe előtt a világ békéjéért.

A hit kifejeződése az a közös imádság, amikor szentmise keretén kívül egybegyűlünk a templomban, hogy a kenyérben valóságosan jelenlévő Isten előtt leboruljunk, megmutassuk szeretetünket és tiszteletünket, ily módon imádjuk őt.

Sokan panaszkodnak, hogy nem találják Istent az életükben. Számukra biztos pont és jó hír lehet, hogy a szentmisén kívül a szentségimádás az, amikor biztosak lehetünk benne, hogy Jézus Krisztus jelen van számunkra.

Sok csoda is kapcsolódott az eucharisztiához – főleg a középkorban: vérző vagy lebegő ostyák, csodálatos gyógyulások – ezek is a hittapasztalat elmélyítésére szolgálhatnak. A szentségimádás kialakulása során sok szent és misztikus került nagyon különleges kapcsolatba az oltáriszentségben lévő Jézussal. Alig van olyan hivatástörténet, lelki tapasztalat, ahol ne játszana kiemelkedő szerepet az eucharisztia. Például Lisieux-i Szent Teréz egyik kedves lelki témája az eucharisztiában jelen lévő Jézus fényében haladó hajó volt, vagy Boldog Kalkuttai Teréz anya imádságos életének a központja volt a napi szentségimádás.

A szentségimádás nem csupán a szentek kiváltsága, hanem mindannyiunk számára lehetőséget jelent arra, hogy a jelen lévő Jézussal találkozzunk. A szentségimádásnak ez a rendkívül egyszerű titka: ha megnyitom magam Krisztus előtt, ő betölt a jelenlétével. A szentségimádásban egy egészen személyes kapcsolatra van lehetőség, egyszerű jelenlétemmel tudok válaszolni Jézus megszólítására.

 

Szerafina nővér FdlC

 

KÉPSOROZAT