Örökös szentségimádás volt Szentjobbon

 

 

Egyházmegyénkben az örökös szentségimádás  Szentjobbon folytatódott 2015. július 26-án. Kurila Gábor plébános úr  a gyermekeket, a fiatalokat valamint a családokat hívta imára délután 15.00 és 18.00 óra között. 

A gyermekek imáját a bérmálásra készülők vezették. Ifjúsági énekek és imádságok váltották egymást. Az Oltáriszetség előtt a gyermekek külön imádkoztak a családfenntartó édesapákért, a szülőkért és a nagyszülőkért is. A szentségimádás végén minden gyermek felírta egy kis szívre azon óhaját, amelyre különösen kéri az Isten áldását és ezen kis szíveket az Úr Jézus elé vitték.

A fiatalok imaóráját a helyi Szikra ífjúsági csoport tagjai irányították. Ők különösképpen a fiatalok jővőjéért imádkoztak, segítségül hívva a Szentlelket, kérve hét ajándékát az egybegyűltekre. Az imaóra végén  a fiatalok is szentségi áldásban részesültek.

A családok imaóráján szép számban vettek részt a hívek. A családok egységéért, békességért, kitartásért, Isten áldásáért imádkoztunk. A házastársak egymásért is imádkozhattak, kérve Isten áldását életükre. Továbbá a nagyszülők imádkoztak unokáikért és fordítva. Mindenkit az Úr elé helyeztünk és bizunk benne, hogy meghallgatást nyerünk, hiszen megigérte: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20)

 

Szerafina nővér

 

KÉPSOROZAT