Szent László búcsú Püspökfürdőn

 

2015. június 27-én, 11.00 órakor ünnepelték Püspökfürdőn a Szent László király tiszteletére szentelt kápolna búcsúját. A hagyomány szerint a dicső lovagkirály többször is  megfordult a fürdő területén, egy víz forrás is volt a mostani kápolna közelében, amelyet a szent tiszteletére Lipovniczky István nagyváradi püspök építtetett. Nogáll János – akkor még segédpüspök – szentelte fel 1884-ben, József főherceg és fiainak jelenlétében. A bejárat feletti márvány emléktábla emlékeztet erre. A kápolna a váradszentmártoni Szent István első vértanú premontrei rendi plébániához tartozik, nyári vasárnapokon 18.00 órakor tartanak itt szentmisét.

A mai ünnepi búcsús szentmise meghívott főcelebránsa és szónoka Knecht József, szalárdi plébános volt. Vele koncelebráltak Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, Mészáros Antal nyugalmazott plébános és Gyenge Béla,Várad-Szent József telepi plébános.

 

Szebeni Lajos

 

KÉPSOROZAT