Szent Anna búcsúk az egyházmegyében

Július 26-án az Egyház Szent Joachim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek, a nagyszülők védőszentjeinek ünnepét üli.
2015. július 26-án 18.00 órakor Pálos István főesperes-plébános mutatja be a Szent Anna tiszteletére szentelt orsolyita zárdatemplom búcsús szerntmiséjét. Ezen a napon a templomban elmarad a szokásos 10.30-as szentmise, illetve a nagyváradi-olaszi templomban sem lesz megtartva a 18.00 órai szentmise.
2015. július 26-án
tartják a berettyószéplaki plébániatemplom búcsúját is: 11.30 órakor Kuglis Gábor szilágysomlyói plébános magyar nyelven, 13.00 órakor Kubalak Péter élesdi plébános szlovák nyelven mutat be szentmisét.