Szent Anna templombúcsúk az egyházmegyében

Július 26-án az Egyház Szent Joachim és Szent Anna, Szűz Mária szüleinek, a nagyszülők védőszentjeinek ünnepét üli. Egyházmegyénk Szent Anna tiszteletére szentelt templomaiban az alábbiak szerint lesznek a búcsús szentmisék:

2013. július 27-én, szombaton 12.00 órakor Mons. Fodor József általános helynök az érkeserűi templomban  tart búcsús szentmisét;

2013. július 28-án, vasárnap 10.30 órakor az orsolyita rend zárdatemplomának búcsús szentmiséjét Nagyságos és Főtisztelendő Kiss Albert, várad-oalszi főesperes-plébános tartja;

2013. július 28-án, vasárnap tartják a berettyószéplaki plébániatemplom búcsúját is: 11.30 órakor Mons. Fodor József általános helynök magyar nyelven, 13.00 órakor Főtisztelendő Frnka Jaroslav bodonosi plébános szlovák nyelven mutat be szentmisét.