A székesegyház búcsúja Nagyváradon

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe, ismertebb nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja. A hagyomány szerint az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk is megülte. 2010. augusztus 15-én, vasárnap a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúját. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére 1780-ban. 1991-ben Kisbazilika – Basilica Minor kitüntető címet kapott. A búcsú ünnepére készülve csütörtökön és pénteken 18.00 órakor, illetve szombaton 24.00 órakor Ft. Kolozsvári István Antal, orsolyita zárdalelkész mutat be szentmisét a székesegyházban. Az ünnep előestéjén, szombaton 22.00 órától a hívek énekkel és imával, majd pedig gyetryás körmenettel köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát. Vasárnap a 11.00 órakkor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Ft. Petrișor Constantin zilahi plébános.