Templombúcsú előtti körmenet a székesegyházhoz

A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görög katolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve ebben az évben is Virgil Bercea görög katolikus- és Böcskei László római katolikus püspökök vezetésével szervezik meg 2014. augusztus 14-én, csütörtökön a Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul 19.15 órakor. Kb. 19.30 órakor Mons. Fodor József pápai prelátus, általános helynök fogadja a zarándokokat a római katolikus székesegyházban, ahol imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, városunk és családjaink életére. Ez alkalommal is a zarándokok közösen imádkoznak a béke ajándékáért, különösen az iraki üldözött keresztényekért. Ezt követően a körmenet a ferencesek templomába vezet vissza.