A Székesegyház templombúcsúját ünnepelték

 

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a székesegyház búcsúünnepét. A 2015. augusztus 15-én, szombaton 18.00 órakor kezdődött búcsús szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatta be, szentbeszédet mondott Dr. Kovács Zoltán prímási irodaigazgató az esztergom-budapesti főegyházmegyéből.

Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben megkapta a Kisbazilika – Basilica Minor – kitüntető címet. Erre az ünnepre készülve „triduum”-ot szervezett a székesegyházi plébánia. Augusztus 12-én, szerdán, illetve augusztus 13-án csütörtökön 18.00 órakor Bakos Gábor nagyvárad-újvárosi segédlelkész mutatott be szentmisét. Augusztus 14-én, pénteken 22.00 órakor szerenád és körmenet volt a Szűzanya tiszteletére, majd szentségimádás, 24.00 órakor pedig Pék Sándor nagyvárad-újvárosi plébános mutatott be szentmisét. Szentbeszédet mondott Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

 

KÉPSOROZAT

 

SAJTÓSZEMLE