Templombúcsú a székesegyházban

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben megkapta a Kisbazilika – Basilica Minor – kitüntető címet.  Erre az ünnepre készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

-         augusztus 12-én, kedden 18.00 órakor Kóhr Balázs kanonok mutat be szentmisét;

-         augusztus 13-án szerdán 18.00 órakor Pék Sándor esperes-plébános mutat be szentmisét;

-         augusztus 14-én csütörtökön 22.00 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd szentségimádás, 24.00 órakor pedig Máthé György szolnoki prépost-plébános mutat be szentmisét.

Nagyboldogasszony ünnepén, 2014. augusztus 15-én, pénteken vasárnapi miserend lesz a székesegyházban. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Ft. Balogh Attila, budapest-kőbányai plébános.