A székesegyház búcsúünnepe

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária mennybevételének, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. 2012. augusztus 15-én, szerdán a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Nagyváradnak mindmáig négy felszentelt székesegyháza volt. A mai székesegyház alapkőletételére 1752-ben került sor, felszentelésére pedig 1780-ban. 1991-ben Kisbazilika – Basilica Minor kitüntető címet kapott.  A búcsú ünnepére készülve augusztus 12-én vasárnap 18.00 órakor Ns. és Ft. Lőrincz Ottó kanonok-plébános, augusztus 13-án hétfőn 18.00 órakor Ft. Bogdán István plébános, augusztus 14-én kedden 24.00 órakor pedig Ns. és Ft. Pálos István kanonok-plébános mutat be szentmisét a székesegyházban. Szintén az ünnep előestéjén, kedden 19.30 órakor Böcskei László megyéspüspök vezetésével görög- és római katolikus hívek közösen imádkoznak a Székesegyházban. 22.00 órától énekkel és imával, majd pedig gyertyás körmenettel köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát. Szerdán a 18.00 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Ft. Gyenge Béla plébános