Boldoggáavatás Szatmárnémetiben

 

Példaképet és közbenjárót állít az Egyház a világ elé 2011. július 3-án, amikor a szatmárnémeti székesegyház előtti téren a 10.00 órakor kezdődő szentmisén Őeminenciája Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa felolvassa XVI. Benedek pápa  apostoli levelét s ezzel a boldogok sorába iktatja Isten Szolgája Scheffler János vértanú püspököt. A szentmisét Őeminenciája Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek pontifikálja. A nagyváradi egyházmegye papjai és hívei kíséretében az esményen részt vesz Böcskei László megyéspüspök is.

Az egyházak történelmében minden korban akadtak kiváló szellemek, akik túlnőve gyakorlatias lelkipásztorok átlagán, fennkölt módon tudták összeegyeztetni igaz vallásos meggyőződésüket  a korszerű haladás irányával és azzal a legfontosabb krisztusi elkötelezettséggel, hogy ne a  hatalom oldalán sütkérezzenek annak napfényében, hanem ehelyett a szenvedő és verejtékező nagytömegeknek világítsanak. Jóleső érzéssel írhatjuk oda Scheffler püspök nevét is e kiváló egyházi férfiak listájára.” (1947. március 30. Népakarat c. napilap)