Sajtótájékoztató - Boldoggá avatás Nagyváradon

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Jelen soraim által tájékoztatni szeretném a Nagyváradon 2010. október 30-án esedékes kiemelkedő eseményről, mely megítélésünk szerint nem csak Nagyvárad, de a környék katolikus egyházmegyéi és közösségei számára is kiemelkedő jelentősséggel bír. Boldogemlékű püspök-elődöm, Dr. Bogdánffy Szilárd boldoggáavatásáról van szó, aki négy évi raboskodás után (1949-1953) a nagyenyedi börtönben halt meg 1953 október 1-én.

Vértanú püspökünk 1911. február 21-én született a mai Szerbiához tartozó Feketetón. Temesváron nevelkedett és tanult, majd Budapesten folytatta teológiai tanulmányait. Nagyváradon szentelték pappá 1934-ben. Rendkívül termékeny lelkipásztori tevékenységet folytatott tanárként a város különböző iskoláiban, bekapcsolódva az egyes katolikus közösségek életébe is. Különleges képességeinek köszönhetően már egészen fiatalon bevonták a legfelsőbb egyházmegyei vezetésbe.

1948-ban a kommunista államvezetés a Katolikus Egyház ellen hadjáratot indított, melynek részeként a katolikus püspököket letartóztatással fenyegették. Ilyen zűrzavaros körülmények között Bogdánffy Szilárdot 1949-ben titokban püspökké szentelték. Ugyanazon év márciusában őt is letartóztatták, végighurcolták a legszigorúbb börtönökön – Jilava, Máramarossziget, Capul Midia, Nagyenyed –, 1953-ban pedig 12 évi kényszermukára ítélték. A fogvatartás idején folyamatosan hitének megtagadására kényszerítették, a Szentatya, valamint a Katolikus Egyház rendelkezéseivel való szembeszegülésre. Hivatásában hűségesen megmaradva 1953. október 1-én, 42 évesen halt meg a nagyenyedi börtönben.

 

Bogdánffy Szilárd vértanú-püspök azon ateista rendszer számtalan áldozatai közé tartozik, akikről ma már nyíltan lehet beszélni, világosan megnevezve az akkor elkövetett hibákat, hogy azok soha többé meg ne ismétlődjenek, és az emberi méltóság mindig sértetlen maradjon etnikai és vallási hovatartozástól függetlenül. Az előttünk álló boldoggáavatási szertartás különleges jelentősséggel bír számunkra, hisz elődeink áldozatkészségének és hősies helytállásának elismerését jelenti, akik keserű börtönévek után életüket áldozták hitükért és meggyőződésükért. Bogdánffy Szilárd hősiességét a Katolikus Egyház alapos és igényes vizsgálat után hivatalosan is elismerte. A kivizsgálás folyamata pozitív eredménnyel zárult, melyet XVI. Benedek pápa engedélye koronázott meg, aki folyó év márciusában áldását adta Bogdánffy püspök boldoggáavatására.

 

Ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy Nagyváradon hasonló jelentőségű esemény 818 évvel ezelőtt volt, pontosan 1192-ben, amikor Gregorius de Chrescenzio bíboros, III. Ince pápa megbízásából, a szentek sorába emelte itt, Nagyváradon a város alapítóját, Szent László királyt. Hazánkban a kommunizmus áldozatainak sorából Bogdánffy püspök az első, aki ilyen jellegű elismerésben részesül.

 

A fentiek értelmében ezen eseményt különleges jellegűnek tarthatjuk, mely mindannyiunknak sajátja, hiszen Nagyvárad és Bihar elismerésben részesül nem csak helyi szinten, hanem külső fórumon is, minthogy a boldoggáavatás egy egész nép hősiességének és hitének elismerése. A helyi katolikus közösség büszke erre az elismerésre, ugyanis ez a Világegyház részéről egy kitüntetést jelent.

 

Büszkék vagyunk, hogy mi lehetünk azok, akik megnyitják a boldoggáavatások sorát, ugyanakkor örvendünk, hogy ezt a kitüntetést etnikai és felekezeti hovatartozásuktól függetlenül másokkal is megoszthatjuk, hisz elődeink hűsége és áldozatvállalása mindannyiunk üdvét szolgálta.

 

A boldoggá avatás előkészítésére Püspökségünk már több lépést tett, hogy megismertesse a közvéleménnyel Bogdánffy Szilárd személyiségét és életpályáját. Az ünnepi szentmisét Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek fogja bemutatni 2010. október 30-án,  11.00 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban, ahol abban a különleges megtiszteltetésben részesülünk, hogy Őszentsége XVI. Benedek pápa küldötteként a Szenttéavatási Kongregáció Prefektusa, Angelo Amato érsek fogja felolvasni a boldoggáavatási dekrétumot.

 

Szeretettel várunk minden kedves zarándokot, hogy együtt ünnepelhessük Bogdánffy Szilárd vértanú-püspökünk boldoggáavatását a nagyváradi székesegyházban. Hisszük, hogy Szilárd püspök hűsége és áldozatvállalása mindannyiunk számára példaértékű. Legyen az ő boldoggáavatása igazi lelki feltöltődés a jelenlévők s mindazok számára, akik a média különböző eszközein keresztül kapcsolódnak be a szertartásba.

 

Egyházmegyénk életének e nagy eseményére készülve, tisztelettel meghivom a média képviselőit egy sajtótájékoztatóra, amelyet 2010 október 15-én, déli 12.00 órára tervezünk a Püspöki Hivatal székhelyén(Püspöki Palota, Kanonok sor 2 sz.), amikor lehetőséget nyújtunk a rendezvényre vonatkozó részletek jobb megismeréséhez. Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Tiszteletteljes üdvözlettel,

 

 

 

 

Nagyvárad, 2010. Október 10-én.

 

 

 

 

Böcskei László

megyéspüspök