Rómer Flóris emlékkonferencia volt Nagyváradon

 

Rómer Flóris nagyváradi kanonok születésének 200. évfordulója alkalmából Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye emlékülést tartott, a Püspöki Palota Dísztermében. Az emlékülés keretén belül az előadások előtt megnyitásra került a Rómer Flóris életpályáját bemutató, kétnyelvű kiállítás illetve a tudós nagyváradi éveit bemutató könyv, „Biharmegye kulturhivatását férfiasan emeljük…“ címmel.

Első előadásként az érdeklődők meghallgatták Csécs Terézia, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum könyvtárának vezetője, előadását Szóval, tettel. A múzeumalapító Rómer Flóris címmel. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága által meghirdetett Rómer Emlékév koordinátora bemutatta a magyar régészet atyja, Rómer Flóris (1815 – 1889), életének első szakaszát. Megtudtuk, hogy tanulmányai Győrben és Bakonybélben folytatta, majd felszentelését követően Győrben és Pozsonyban tanított, és már ezen időszakban megnyilvánult tudományos érdeklődése. Gyűjtéseinek és modernnek számító oktatási módszereinek köszönhetően, nagy mennyiségű anyagot halmozott fel, így létrehozhatta a győri múzeumot.

Debreczeni Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum adattárának munkatársa, folytatta a konferenciát Nagyvárad előtt. Rómer Flóris a Magyar Nemzeti Múzeumban címmel. A második előadásban meghallgattuk a tudós kanonok életének következő szakaszát, a nagyváradi kinevezéséig. Egy évtizeden át a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának őre lett, nem csak gyarapította a gyűjteményt, hanem a tár tudományos rendszerezése is az ő nevéhez fűzhető.

Az előadásokat az Egy archeológus a művészettörténetben – Rómer Flóris és a Corvina könyvtár címmel Mikó Árpád, Magyar Tudományos Akadémia munkatársa, és Zsuppán Edina, a Országos Széchényi Könyvtár tudományos osztályának főmunkatársa, által közösen bemutatott beszámoló zárta. Az előadásokból megtudtuk, hogy Rómer Flóris az 1860-as években kezdett utazgatni, útjainak a fő célja pedig az volt, hogy összeállítsa, és bővítse a hiteles corvinák listáját. A leginkább archeológusként ismert Rómer Flóris, a tárgyakhoz való kiváló érzékének köszönhetően, kidolgozta a corvina-ismertetőjegyek rendszerét, kutatásaiban a miniatúráktóla kötésekig mindenre odafigyelt, így ezen kutatásai ugyanolyan jelentősek, mint a középkori falképekkel vagy a régi ötvösművekkel kapcsolatos vizsgálódásai.

Az UNESCO által meghirdetett Rómer emlékév tiszteletére tehát Nagyváradon is megemlékeztünk a tudós kanonokról, aki 1877-ben kapta meg váradi kinevezését, és haláláig városunk tudományos életét alakította és gazdagította. Lipovniczky István, nagyváradi püspök megbízására, Rómer Flóris kidolgozta a terveket a Székesegyház kifestetlenül maradt boltozatai illetve a Püspöki Palota egykor operaelőadások számára tervezett nagyterme díszítése számára.

Az életpályáját bemutató kétnyelvű (magyar, román) vándorkiállítás ingyenesen megtekinthető Nagyváradon a Püspöki Palotában 2015. október 17. és 2015. november 5 között.

 

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEÓ