Főpapi szentmise a román személyi plébánián

2021. október 24-én, vasárnap, 10 órakor Böcskei László megyés püspök mutat be szentmisét a nagyváradi román személyi plébánián (kapucinus templom). A főpásztor ez alkalommal a román ajkú híveket is szeretné buzdítani, hogy kapcsolódjanak be a püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának a munkálataiba. Nemzeti hovatartozástól függetlenül Isten akarata mindannyiunkat arra hív, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén együtt haladjunk és egymás szolgálatára legyünk.