Beszámoló Böcskei László római látogatásáról

 

  

Isten nagy ajándékát fogadhatta egyházmegyénk, amikor Szentatyánk, XVI. Benedek pápa jóváhagyásával és megbízásából, 2010. október 30-án, a nagyváradi székesegyházban, Eminenciás Angelo Amato bíboros úr, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa boldoggá avatta Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünket, aki közbenjárónk lett Istennél és példaképünk a hitnek és hűségnek az útján.

Az elmúlt hét folyamán, 2011. január 11-14. között Böcskei László megyéspüspök meglátogatta mindazon római hivatalokat és személyeket, amelyek hozzájárultak a boldoggáavatás előkészítéséhez és kivitelezéséhez.

A látogatás kedden reggel szentmisével kezdődött, amit Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a Szent Péter Bazilika alagsorában található  Magyarok Nagyasszonya kápolnában mutatott be.

A Szenttéavatási Kongregációnál találkozott Angelo Amato bíboros-prefektussal és munkatársaival, akik a boldoggáavatáshoz szükséges anyagokat előkészítették és lefolytattás a hivatalos eljárást. Örömüknek és elégedettségüknek adtak hangot, hisz egy olyan ügyet sikerült lezárni, amely egyrészt bemutatja a világnak milyen megpróbáltatásokat kellet kiálljon a katolikus egyház Romániában, másrészt rávilágít a püspökök és a hívek az üldöztetés ideje alatt tanúsított hősies helytállására. A beszélgetés alatt elhangzott, hogy napjainkban mennyire fontos ezen példák kiemelése, hisz ma is sokan halnak meg keresztény hitükért, az Egyházhoz való tartozásukért. A bíboros úr elismeréssel nyilatkozott a boldoggáavatásról és örömmel várja a következő látogatását Romániába, amikor 2011. július 3-án Szatmárnémetiben boldoggá avatja Isten Szolgája Scheffler János vértanú püspököt.

Az Istentiszteleti Kongregációnál tett látogatása alkalmával a nagyváradi főpásztor Boldog Szilárd püspök tiszteletéről tárgyalt, hogy azt a liturgián keresztül megfelelő szövegekkel és megfelelő módon végezzük. Leginkább munkatalálkozó volt, aminek fő célja az volt, hogy  a vértanú püspök tiszteletére rendelt ünnep (október 3.) szövegei mielőbb használatba kerülhessenek.

Az Olasz Püspöki Konferencia székhelyén tett látogatása alkalmával Böcskei László köszönetet mondott az eddigi támogatásért, szó esett a nagyváradi egyházmegye jelenéről és további terveiről.

A látogatás fő pontját a szerdai általános kihallgatás, illetve a Szentatyával való személyes találkozás képezte. Böcskei László megyéspüspök köszönetet mondott a boldoggá avatás nagy kegyelméért és a nagyváradi római katolikus egyházmegye nevében ajándékot adott át a pápának: egy Bogdánffy Szilárd emlékérmet, valamint egy, a székesegyházról készült fotóalbumot, jelezve ezzel, hogy a boldoggá avatás a székesegyház felszentelésének 230. évfordulóján történt. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy Bogdánffy Szilárd a boldogok sorába kerülhetett. Elismeréssel szólt a boldoggá avatás szertartásáról, ami a hívek nagy lelki hasznát szolgálta. A nagyváradi egyházmegye híveit a további kitartó imára buzdítja, hogy Boldog Szilárd püspök mielőbb a szentek sorába kerülhessen. XVI. Benedek pápa áldását küldi az egyházmegye papjaira és híveire egyaránt.

Böcskei László megyéspüspök meglátogatta a Pápai Magyar Intézet közösségét, akik fennállásuk 70 éves évfordulóját ünneplik. Az intézet képviselői is részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol a Szentatya magyar nyelven köszöntötte őket. A Pápai Magyar Intézet elődje a Papi Osztály 1928-tól működött a Collegium Hungaricum keretében. Ez az Osztály magyar papok római továbbképzésére jött létre. A harmincas évek végére önálló lett, és így 1940. július 16-án nyerte el Serédi Jusztinián bíboros közbenjárásra a pápai címet.