Az egyházmegye ifjúsági referenseinek képzése

 

“A ti kezeitekbe adta a mennyei Atya azt a feladatot, hogy a fiatal generációt az életszentségre vezető ösvényen irányítsátok. Legyetek számukra példakép a Krisztushoz való nagylelkű hűségben. Bátorítsátok őket, hogy „evezzenek a mélyre”, és késlekedés nélkül válaszoljanak az Úr hívására. Ő az, Aki egyeseket a házasságra, másokat az Istennek szentelt életre vagy a papságra hív. Segítsétek őket abban, hogy felismerjék, melyik útra hívja őket az Úr, és segítsétek abban is, hogy Krisztus igazi társai, hiteles tanítványai lehessenek ezen az úton.” (Isten Szolgája II. János Pál pápa szavai a papokhoz és a szerzetesekhez)  Az ifjúság pasztorációjának szakszerű és hatékony végzése érdekében a nagyváradi római katolikus püspökség 2011. március 23-24-én az egyházmegye papjainak és szerzeteseinek szervez képzést, melynek moderátora Szilvágyi Zsolt, a temesvári egyházmegye egykori ifjúsági lelkésze.