Zarándoklat Máriaradnára - beszámoló

   

Az előző évekhez hasonlóan 2014. szeptember 8-ánhétfőn Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad-megyei Máriaradnára zarándokoltak. A főpásztor buzdítására és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében külön csoportban keltek útra Nagyvárad fiataljai, hogy az új tanév közeledtével Szűz Mária közbenjárását kérjék egyházmegyénk ifjúsága, családjai, közösségei számára. A 11.00 órakor kezdődött szentmisét Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmise után keresztúti ájtatosságon vettek részt a nagyváradi zarándokok.