Zarándoklat Máriaradnára

„Mária, Béke Királynője, segíts bennünket, hogy minden nap, minden környezetben a találkozás és a béke hiteles kultúráját építsük!”(Ferenc pápa)

Az előző évekhez hasonlóan 2014. szeptember 8-ánhétfőn Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad-megyei Máriaradnára zarándokolnak. A főpásztor buzdítására és az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében külön csoportban kelnek útra Nagyvárad fiataljai, hogy az új tanév közeledtével Szűz Mária közbenjárását kérjék egyházmegyénk ifjúsága, családjai, közösségei számára. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Martin Roos temesvári- és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatja be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmise után Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vesznek részt a nagyváradi zarándokok.