Zarándoklat Máriaradnára

„Mária, Béke Királynője, segíts bennünket, hogy minden nap, minden környezetben a találkozás és a béke hiteles kultúráját építsük!”(Ferenc pápa)

Az előző évekhez hasonlóan 2013. szeptember 8-án, vasárnap Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Máriaradnára zarándokolnak, ahol közösen vesznek részt a 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Excellenciás Nikola Eterović, a püspöki szinódus titkára, valamint Excellenciás Martin Roos temesvári- és Excellenciás Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutat be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmisét követően Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vesznek részt a nagyváradi zarándokok.