Főpásztorok találkozója a papnevelő intézetben

2010. december 7-éna gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán a papképzésről tanácskoznak Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, Martin Roos temesvári - ,  Schönberger  Jenő szatmári – és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

A tanácskozáson a főpásztorok és a teológiai tanárok összegzik meglátásaikat a papképzéssel kapcsolatban: mi az, amiben a főiskoláról kikerült, felszentelt papok erősnek mutatkoznak, mi az amire jobban oda kell figyelni a képzés alatt, mi az, amiben az egyházmegye a papképzésen túl  igénybe tudná venni a papnevelő intézet segítségét. A találkozó alkalmával a főpásztorok közös ünnepélyes vesperáson vesznek részt  az intézet kápolnájában 2010. december 7-én, Szeplőtelen Fogantatás ünnepének előestéjén.