Örökös szentségimádás a püspöki kápolnában

A 2020-ban Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felé vezető út második szakaszához érve bensőségesebb kapcsolatra törekszünk az Oltáriszentségben közöttünk maradt Jézussal. A szentségimádások és szentséglátogatások alkalmával jobban odafigyelünk az Úrral való személyes együttlét megtapasztalására és átélésére. „Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. (Zsolt 84, 11) gondolat jegyében 2019-ben arra törekedszünk, hogy a Jézussal való személyes együttlét gazdaggá és örömtelivé tegye életünket. (vö. OC IV/2018)

2019. január 1-én, kedden, a polgári év első napján, 8-17 óra között a Püspöki Palota kápolnájában örökös szentségimádást tartanak, amelyre szeretettel várják a kedves híveket. 17 órakor szentségi áldásban részesülhetnek a jelenlévők, amit ünnepélyes szentségbetétel követ. Ezzel kezdetét veszi az egyházmegyében az örökös szentségimádások idei sorozata.