Esperesek megbeszélése a Püspöki Palotában

 

2012. február 9-én, csütörtökön 10.00  órakor Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye espereseivel és a váradi esperesség papjaival tart megbeszélést a püspöki palotában. A tervezett napirendi pontok között szerepel a nagyváradi plébániák határainak megjelölése és a határokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók ismertetése, a 2012-es lelkipásztori terv bemutatása, illetve az esedékes kánoni vizitáció mnegbeszélése a jelenlevő paptestvérekkel. Az Egyházi Törvénykönyv előírja az úgynevezett „visitatio canonica”-t, vagyis hogy a püspöknek kötelessége meglátogatni az egyházmegyéjéhez tartozó plébániákat (ET 396. kánon 1.§.). A váradi esperesség plébániáinak kánoni vizitációja a nagyböjt folyamán veszi majd kezdetét.

A megbeszélést követően 12.00 órakor a főpásztor a jelenlévő papok kíséretében a Várba látogat, ahol megtekintik az egykori székesegyház maradványait és a felszínre hozott leleteket.