Nagyváradi családok Philadelphiában - beszámoló

 

Az Amerikai Egyesült Államokbeli Philadelphiában zajlott 2015. szeptember 21-27. között a Családok VIII. Világtalálkozója „Küldetésünk a szeretet” mottóval, amelyen Böcskei László püspök vezetésével a Nagyváradi Egyházmegyéből három család vett részt: Erdei József és Anna, Micaci Cristian és Bianca valamint a nyolc hónapos Márk Patrick babájuk Nagyváradról, illetve Krisztik Csongor és Kornélia Margittáról. A zarándok családokat Kovács F. Zsolt irodaigazgató és Vakon Zsolt titkár kísérte el az óceánon túlra. A zarándokok nem csak az egyházmegyét képviselték, hanem az egész romániai katolikus egyházat, hiszen csak ők érkeztek erre az eseményre Philadelphiába. Böcskei László megyéspüspök egyben a Romániai Katolikus Püspöki Kar hivatalos képviselőjeként volt jelen.

A találkozónak három fontos mozzanata volt: a szeptember 22-25. között zajló családkongresszus, amely előadásokból, beszélgetésekből, és tematikus műhelyekből állt; a szeptember 26-án megtartott családfesztivál, amely koncerteket és egyébb kulturális programokat foglalt magába; valamint a szeptember 27-i szentmise Ferenc pápával, amely a találkozó csúcspontját és egyben záró mozzanatát is jelentette.

A hosszú utazás és az időzóna eltolódás fáradtságával megküzdve kapcsolódtak be az eseményekbe a váradiak a találkozó nyitóünnepségén, ahol elsőként találkoztak egyházunk színes arcával a világ minden részéről érkezett zarándokok személyében. Robert Barron püspök az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett emberről tartott előadást, aki szerint egyedül az ember képes a kapcsolatteremtésre a családon és a társadalmon belül. Isten akarata szerint az ember társas lény, aki férfiként és nőként a házasság szentségi kötelékében éli földi életét. Már mindjárt az első napon közel 10.000 résztvevő volt jelen a Pennsylvania Convention Centerben, ahol párok, kis és nagy gyermekes családok, papok és püspökök, szerzetesek osztották meg egymással gondolataikat. Szentmisével zárult az első nap, amelyet több tíz püspök és több száz pap jelenlétében Charles Joseph Chaput philadelphiai érsek mutatott be, aki házigazda minőségben köszöntötte a vendégeket, és örömét fejezte ki, hogy a Családok Világtalákozóját Philadelphiában szervezhették meg.

A kongresszus minden reggel szentmisével kezdődött, majd délelőtt előadásokkal folytatódott, délután pedig párbeszédes műhelymunka következett. Robert Sarah bíboros, a Cor Unum Pápai Tanács elnöke „A család fénye egy sötét világban” címmel tartott előadást. Helen Alvaré, a virginiai George Mason egyetem professzora „Alkotjuk a jövőt: a keresztény szeretet termékenysége” című előadásában azt fejtegette, hogy a teremtő Isten a férfira és a nőre bízta az élet továbbadásának a küldetését. Dr. Juan Francisco de la Guardia Brin és Gabriela de la Guardia „Isten ajándéka: az emberi szexualitás értelme” címmel teológiai és természettudományos érvekkel mutatták be, hogyan kell helyesen egy önátadó életet élni. Seán Patrick O’Malley OFM, bosztoni bíboros és Richard Warren kaliforniai lelkipásztor „Az élet evangéliumának az öröméről” beszéltek. Luis Antonio Tagle, manilai bíboros főleg közvetlen előadásmódjával nyerte el a közönség tetszését, amit vastapssal fejezett ki.

A szombati családos fesztiválra már a Szentatya is megérkezett, miután előzőleg Kubába, Washingtonba illetve New Yorkba látogatott. Szentmisét mutatott be a philadelphiai Szent Péter és Pál székesegyházban, majd egy spontán beszédet intézett a családokhoz.

A nagyváradiak szombaton időt szakítottak egy rövid New York-i látogatásra is, ahol a város nevezetességeit látogatták meg: a Szent Patrik székesegyházban a családokért imádkoztak; a Ground Zeronál a 2011. szeptember 11-i terrortámadás áldozataira emlékeztek; megcsodálták Szabadságszobrot. Megható látvány volt az Ellis szigeten található „bevándorlási hivatal”, mely a XX. század elejéig még hajóúton érkező európai bevándorlókat fogadta, akik a jobb jövő reményében érkeztek az új világba.

A világtalálkozó csúcspontja kétségtelenül a szeptember 27-i pápai szentmise, amelyre egész Philadelphia lázasan készült, melyen becslések szerint egymillió zarándok érkezett a világ minden tájáról. A város utcáit elárasztották a vidám hangulatú délamerikai, északamerikai, afrikai, ázsiai emberek, akik énekeltek, zászlókat lobogtattak, és azt a keresztény örömet élték meg, amelyre Ferenc pápa szólítja fel a mai embert. Szigorú biztonsági ellenőrzések mellett mindenki a Benjamin Franklin Parkway felé, a pápai szentmise színhelyére vonult. A zarándoksereg előtt tartott szentbeszédében Ferenc pápa az evangéliumból kiindulva buzdította a családokat a szeretet gyakorlására, nem csak a családon belül, hanem azon kívül is, hogy ez a szeretet kiáradjon az emberiség nagy családjára. Lépten-nyomon tapasztalható volt Ferenc pápa népszerűsége az Egyesült Államokban nem csak a hívők, de a nem hívők, sőt a más vallásúak körében is.

Hétfőn a Passaicban szolgáló nagyváradi származású Vas László atyát látogatták meg a zarándokok, ahol az ottani magyar közösség intézményeivel ismerkedtek meg. A Szent István templomban magyar nyelvű szentmisét mutatott be Böcskei László püspök Arthur Joseph Serratelli Patterson-i püspök jelenlétében és hívek részvételével. Istennek segítségével kedden fáradtan, de élményekben és lelkiekben gazdagodva érkeztek haza a nagyváradiak, hogy itt tanúságot tegyenek azokról az élményekről, hallott, látott és tanult dolgokról, amelyeket a találkozó alatt tapasztaltak meg.

Köszönet illeti a Mennyei Atyát, aki tenyerén hordozta a nagyváradi kis csoportot zarándoklata során, Böcskei László megyéspüspököt, hogy lehetővé tette a családok zarándoklatát és a többi püspöktől eltérően jó pásztorként minden percben ott volt nyája mellett, Ferenc pápa felszólításával összhangban, szerény szálláson tartózkodott. Köszönet illeti nem utolsó sorban Ft. Vas László passaic-i magyar lelkészt, aki nagy segítséget nyújtott abban, hogy az utazás és zarándoklat megvalósulhasson.

 

O.A.M.D.G.

 

Micaci Cristian

 

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO