Egyházmegyeközi pasztorális találkozó Kolozsváron

 

Harmadik alkalommal találkoztak Kolozsváron, a Manréza lelkigyakorlatos házban 2015. október 13. és 14. között, az erdélyi négy római katolikus egyházmegye lelkipásztori téren dolgozó munkatársai.

A találkozó első részét a helyzetfelmérés jelentette, amelynek keretén belül az egyes részterületek felelősei egyházmegyénként bemutatták az egy év alatt elért eredményeket, illetve azokat a kihívásokat, amelyeket tevékenységük során megtapasztaltak. Kifejezésre és ismertetésre került az a sok jó kezdeményezés, amely megszületett és amelyet sikerült kivitelezni, de ugyanakkor szembesültek a résztvevők az akadályokkal is, amelyek megnehezítették a látható előrehaladást a pasztorációban.

A rendezvény második része, amelyen a négy egyházmegyéből tizennyolc személy vett részt, egy előretekintést foglalt magába. A házigazda és szervező minőségben jelen levő Temesvári Egyházmegye munkatársai előadást tartottak az irgalmasság fogalmáról, megélésének gyakorlati vonzatairól úgy a családpasztoráció, mint az ifjúsági pasztoráció, média, vagy felnőttképzés területén. Azért is hasznos volt ez a bemutató, mert ráhangolta az egyes pasztorációs réteg felelőseit arra, hogy együtt tudjanak gondolkozni a jövő évi -  Irgalmasság Éve – pasztorális terv összeállításában, illetve hogy a lelkipásztorkodás alapillére és központi témája az Isteni irgalmasság, valamint az emberek egymás iránti, felebaráti irgalmassága legyen.

A munkatársak egyöntetüen úgy vélték, hogy az ilyen jellegű találkozók hasznosak, és eredményesek a helyi egyházak lelkipásztori tevékenységének előmozdítása szempontjából, ezért a következő találkozó 2016. október 11-12. között fog zajlani Kolozsváron, ezúttal a Nagyváradi Egyházmegye szervezésében.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO