Pasztorális felelősök a Püspöki Palotában

2011. január 28-án pénteken 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök a Püspöki Palotában megbeszélést tart az egyházmegye különféle pasztorális területeinek felelőseivel: Dr. Kovács F. Zsolt (a felnőttképzés felelőse), Szabó Ervin, a Szent László gimnázium lelki igazgatója (a hivatásgondozásért felelős), Kiss Albert főesperes-kanonok (a hitoktatás felelőse), Lőrincz Ferenc Ottó esperes-kanonok (az ökumenizmus felelőse), Jitaru Szél Antal gazdasági igazgató (a migránsok felelőse), Petrișor Constantin plébános (a missziók felelőse), Curaliuc Demeter plébános (a börtönpasztroráció felelőse), Bogdán István plébános (a kórházpasztoráció felelőse).