A nagyváradi megyéspüspök látogatása Passaic-ban

A  New York közelében lévő Passaic városában működik a Szent István királyról elnevezett plébánia, amely a térségben élő magyar ajkú római katolikus hívek lelkipásztori ellátását  biztosítja. A plébániát Ft. Vas László, nagyváradi egyházmegyés lelkipásztor vezeti, aki a Chicago-i plébániáról költözött ide 7 évvel ezelőtt. A lelkipásztori tevékenység ezen a plébánián a kimondottam templomi szolgálat mellett a szórványra jellemző sajátságos feladatok megszervezését és lebonyolítását is jelenti: pl. a gyermekek és fiatalok anyanyelvi oktatását biztosító szombati iskola irányítása, valamint a közösség építése és erősítése a nemzeti identitás megőrzése végett. A magyar nyelvű lelkipásztorkodás mellett, a plébános az angolul beszélő hívek ellátását is biztosítja.

 

Amerikai látogatása alkalmával csütörtökön, május 29-én Böcskei László nagyváradi megyéspüspök találkozott a helyi főpásztorral, Arthur Serratelli megyéspüspökkel, akivel kötetlen beszélgetést folytatva megismerhette a helyi lelkipásztori munka kihívásait és lehetőségeit. A patersoni egyhámegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztor munkájának fontosságáról is értesülhetett a nagyváradi püspök, aki megelégedéssel nyugtázta, hogy Ft. Vas László hasznos és szükséges feladatok ellátását vállalta fel az amerikai magyarok szolgáltában.