Papszentelés a Székesegyházban - beszámoló

„Az embereknek ma szavakra is szükségük van, de főleg arra, hogy az Úr gyengédségét és vigaszának örömét elvigyük hozzájuk.“ (Ferenc pápa szavai a papnövendékekhez)

Böcskei László megyéspüspök 2014. szeptember 27-én, szombaton a 18.00 órakor kezdődő szentmisén Cristian Chira, nagyváradi születésű diakónust, a Don Orione Kongregáció tagját a nagyváradi székesegyházban áldozópappá szentelte. Jézus szívből fakadó óhaja számunkra időszerűbb mint valaha: „Kérjétek az Aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!“ (Mt 9, 38)

KÉPEK