Papi hivatások nyomában - beszámoló

 

Szükség van rátok! Ez volt az alapgondolata Böcskei László nagyváradi megyéspüspök záróbeszédének, ami február 22-én hangzott el a Papi hivatások nyomában elnevezésű megyeközi hittanverseny díjkiosztó ünnepségén.

Valóban…szükség van olyan emberekre, akik fontosnak tartják a felnövekvő nemzedék jövőjét, akik tenni akarnak és mernek értük, akik tudják, hogy az egészséges személyiség kialakulásához az elméleti tudás mellett nagyon fontos a lélekre való odafigyelés is. Mindezt szem előtt tartva a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, illetve a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség február 21-23. között idén immár kilencedik alkalommal rendezte meg az ország valamennyi Római Katolikus Teológiai Líceumát megszólító versenyét. A Papi hivatások nyomában célja, hogy hitében megerősítse a fiatalokat, hogy olyan személyek életét tárja fel előttük, akiknek példája segítheti őket saját élethivatásuk megtalálásában, megismerteti velük az Istennek szentelt élet szépségét, mélységét. Ebben az évben a katolikus megújulást szolgáló szerzetesek, a jezsuiták és a piaristák életével és működésével kellett ismerkedniük a háromfős csapatoknak. A verseny mottójául a szervezők a jezsuiták jelmondatát választották: Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

A verseny létrejöttéhez szükség volt azokra a diákokra és felkészítő pedagógusaikra is, akik élni mertek a szervezők által felkínált lehetőséggel, és vállalták, hogy tanúságot tesznek hitükről és felkészültségükről. Az idén tíz csapat jelentkezett a versenyre: a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Gyulafehérvár), a Tamási Áron Elméleti Líceum (Székelyudvarhely), a Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum (Gyimesfelsőlok), a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum (Csíkszereda), a Fogarassy Mihály Technikai Líceum (Gyergyószentmiklós), a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum (Szatmárnémeti), a Josephus Calasantius Római Katolikus Teológiai Líceum (Nagykároly), a Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár), valamint a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Nagyvárad) képviseltette magát. A háromnapos program pénteken vette kezdetét a nagyváradi székesegyházban. A csapatok részt vettek a Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére végzett vesperáson, és a vértanú-püspök közbenjárását kérték az együtt töltött időért, a verseny sikeréért.

Szombat reggel a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum nyitotta meg kapuit a verseny résztvevői előtt. Az iskola kápolnájában bemutatott szentmisén bátorító, megerősítő gondolatok hangzottak el: Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő, Zalder Éva-Mária igazgató valamint Negruţiu Florin hittan főtanfelügyelő köszöntötték a diákokat. Az ő jelenlétük, a versenyhez való hozzáállásuk, támogatásuk és szavaik versenyzőkben és szervezőkben egyaránt azt erősítették, hogy fontos mindaz, amit tesznek.

A rendezvény a díszteremben folytatódott. Miután a népviseletbe öltözött diákok elfoglalták a számukra kijelölt helyeket, Fodor József általános helynök, a zsűri elnöke megnyitotta a versenyt, amit Vincze Zsolt történelemszakos tanár vezetett. Különleges tapasztalat volt számomra, hogy a különböző feladatok során „elfeledtették” velem, hogy versenyen és zsűritagként vagyok jelen. A kreatív elméleti tudáspróbák mellett (keresztrejtvény, betűrejtvény, hibajavító, képfelismerés) ugyanis több olyan feladatot is előkészítettek a szervezők, amelyekben a diákok leleményességükről, hitükről tettek tanúságot. A versenyen való részvétel feltétele az volt, hogy a diákok készítsenek interjút egy általuk választott szerzetessel/szerzetesnővel, akitől a személyes hivatás megtalálásának útjáról, a hivatás szépségeiről és kihívásairól érdeklődjenek. Az interjúkat a zsűrinek már a verseny előtt értékelnie kellett. Emellett minden csapat egy ötperces jelenetet állított össze, amelyben – szabadon választott módon – bemutatta a jezsuita vagy a piarista rend hivatását, lelkületét. A résztvevő diákok nemcsak ismerkedtek az Istennek szentelt élet szépségeivel, mélységeivel, hanem lelket megérintő, midannyiunk számára tapasztalható módon tudták azt színpadra vinni. Ezen a ponton a rendezvény túlmutatott egy egyszerű verseny határain: tanúságtétellé vált.

A verseny befejeztével ebéd, majd városnézés következett, melynek keretén belül a diákok meglátogatták a székesegyházat és annak kincstárát. Szombaton délután hat órakor a Római Katolikus Püspöki Palota dísztermében került sor az eredményhirdetésre. Böcskei László megyéspüspök, Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes, dr. Gál László gyulafehérvári főtanfelügyelő-helyettes és Zalder Éva-Mária igazgató értékelték a versenyt, megköszönve mindenkinek a munkáját: a diákoknak, felkészítőiknek és kísérőiknek, a támogatóknak és a szervezőknek egyaránt.

Az összesített eredmények alapján a következőképpen alakultak a helyezések: I. helyen a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai végeztek, Frank Boglárka, Lengyelfi Emőke, Timár Angéla (felkészítő pedagógus: Bálint Róbert). II. helyen végzett a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata: Böjte Csongor, Tompos Renáta, Bartó Tímea (felkészítő pedagógus: Erdélyi Imre), valamint a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Bustya Roland, Ferencz Zsolt, Szabó Mihály Csongor (felkészítő pedagógus: Ft. Korom Imre). III. helyezést ért el a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum csapata, Hoffmann Ana Boglárka, Semsei Beáta, Szabó Roland (felkészítő pedagógusok: Konrád Katalin, Benedek Matilda Ramóna). Dicséretben két csapat is részesült az idei versenyen: a szatmári Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai: Reizer Szabina, Rozsái Enikő. Daly Attila (felkészítő pedagógusok: Trepszker Erika és Gnand Zoltán), valamint a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai: Ambrus Arnold, Sebestyén Rita, Illyés Bíborka (felkészítő pedagógus: Füzi Enikő).

A Vasárnap katolikus hetilap különdíjában részesült a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum csapata: Ambrus Krisztina, Ilyés Emőke, Kovács Adél (felkészítő pedagógus: Ft. Csont Ede), a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Technikai Líceum diákjai: Kozma Dalma, Baricz Tamás, Bartalis Hajnalka (felkészítő pedagógus: Páll Ildikó), valamint a nagykárolyi Josephus Calasantius Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai: Ţoca Enikő, Szilágyi Mónika, Tempfli Máté (felkészítő pedagógus: Vinkler Valter).

Böcskei László megyéspüspök szavaival zárult a díjazás. A főpásztor kihangsúlyozta, hogy a fiatalok jelentik a jövőt: a világnak, az Egyháznak szüksége van rájuk. Fontos, hogy olyan példákat, példaképeket válasszanak maguknak, akik maradandó értéket képviselnek, akik valóban utat tudnak mutatni. Loyolai Szent Ignác és Kalazanci Szent József, a jezsuita és a piarista rend alapítói ilyen példák lehetnek számukra. A főpásztor megígérte, hogy a napokban történő római látogatása alkalmával a verseny minden résztvevőjéért imádkozni fog a két szent sírjánál, kérve az ő közbenjárásukat. XVI. Benedek pápa szavaival buzdította a diákokat, hogy ne féljenek elköteleződni, egészen Istennek szentelni az életüket.

A díjkiosztó ünnepséget követően a csapatok ellátogattak a mallersdorfi ferences nővérekhez. Megismerkedtek a rend lelkiségével, a mindennapokban végzett tevékenységeikkel, és meghallgattak két „meghívástörténetet” is: Bonifácia mallersdorfi ferences nővér és Korponai Gábor jezsuita szerzetes vallottak személyes hivatásukról. Vasárnap reggel a Barátok templomában bemutatott szentmisével ért véget a rendezvény: a résztvevők hálát adtak a hétvége élményeiért, az együttlét, a találkozás, az Istenért végzett munka öröméért.

 

Vakon Orsolya, margittai katekéta