Nemzetközi orvosi konferencia

Nemzetközi orvosi konferencia nyitó tanácskozásánk volt a helyszíne szeptember 21-en a nagyváradi Római Katolikus Püspökség díszterme. A kétnapos konferencia a mesterséges megtermékenyítést különösen vallásetikai, de politikai oldalról is kívánta megközelíteni. A rendezvény szervezői a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), a Báthory István Alapítvány (BIA), az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztálya, illetve Szilágysomlyói Csoportja, védnökei pedig Cseke Attila RMDSZ-es szenátor, volt egészségügyi miniszter és Kellermayer Miklós, a MET elnöke voltak.

 

A pénteki tanácskozáson Jerovszky Tímea színművészeti hallgató szavalata után Exc. Böcskei László megyés püspök „házigazda” minőségben köszöntötte a jelenlevőket, ezt követően Dr. Széman Péter szervező és dr. Gyurkovits Kálmán MET-alelnök üdvözlő szavai hangzottak el. Cseke Attila szenátor, volt egészségügyi miniszter arról számolt be, hogy mandátuma alatt milyen kezdeményezései voltak a mesterséges élet szabályozásának területén Romániában. Négy előadó, a négy keresztény egyház képviseletében mutatták be a téma vallásetikai megközelítését, így Dr. Holló László a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Hittudományi Karának oktatója a katolikus egyház tanítását ismertette az emberi élet méltóságáról és tiszteletéről, a fogamzás pillanatától kezdve. Csűry István királyhágó-melléki református püspök a gyermeknemzést mint Isten áldasát mutatta be, amelynek mesterséges módon is el kell kezdődnie, de kifelyezetten az etikai normák tiszteletben tartása mellett. Dr. Orosz Gábor Viktor, a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének tanára a preimplantációs genetikai diagnosztikáról beszélt, kihangsúlyozván az evangélikus teológiának a kompromisszumkészségét. Rezi Elek, a kolozsvári Protestáns Teológia rektora az unitárius hozzáállást ismertette, a mesterséges megtermékenyítés témájában.

 

Képes beszámoló