Örökös Szentségimádás Tenkén és Újsástelken

„Ez a nap a község hálájának napja a legméltóságosabb Oltáriszentség révén kapott nagy jótéteményekért és engesztelő nap e nagy Szentség ellen elkövetett bűnökért.” (az 1938-ban tartott Egyházmegyei Zsinat előírása az örökös szentségimádási napról) A 2015-ös évtől a nagyváradi egyházmegyében újraéledt az örökös szentségimádási nap hagyománya, melynek értelmében az év minden vasárnapján az egyházmegye egyik kápolnájában/templomában több órás szentségimádást végeznek a hívek. A beosztás szerint március hónap harmadik vasárnapján, 2015. március 15-én Tenkén és Újsástelken (Bodonos filiája) lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni. Az örökös szentségimádásról és annak rendjéről a főpásztor a 2014. év utolsó körlevelében írt részletesen (OC V./2014, 2355 sz.).