Bérmálás a Barátok Templomában - beszámoló

 

Vasárnap a nagyvárad-olaszi Barátok Templomában alig három héten belül másodszor kezdődött a szentmise az Ecce Sacerdos Magnus, a főpásztor fogadására szánt énekkel. 2015. április 25-én ugyanis Bohács Sándor nyugalmazott plébános aranymiséjét tartotta a templomban, melyen az egyházmegye papságának kíséretében a főpásztor is részt vett.

2015. május 10-én, vasárnap a 11.30 órakor kezdődött szentmisére számos ministráns kíséretében kilenc bérmálkozó vonult be a főpásztorral a szépen feldíszített templomba, ahol mintegy 300 hívő várta őket. A szentmisét Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrálta. Kiss Albert főesperes-plébános, Bohács Sándor tiszteletbeli esperes, Vakon Zsolt püspöki titkár koncelebrált, a gyóntatószékben pedig Székely Antal segédlelkész szolgált.

A bérmálkozók felkészítését a helyi plébánost segítve Benedek Ramóna hitoktató végezte, aki szülőként is érintett volt az ünnepen.

A főpásztor prédikációjában kiemelte a bérmálás szentségének fontosságát: az nem csak a bérmálkozókat, a családtagokat és a bérmaszülőket érinti, hanem az egész egyházi közösséget erősíti.

A bérmálkozók öntudatosan megújították keresztségi fogadásukat: ellene mondtak a bűnnek, tanúságot tettek hitükről, majd a bérmaszülők kíséretében a főpásztor elé járultak, aki a bérmálás szentségében részesítette őket.   A szentmise a pápai himnusz közös éneklésével zárult.

A szentmisén a bérmálkozók kórusa és a 14 tagú plébániai Bihari Sándor vegyes-kórus énekelt, mindkettő Kiss Géza Lóránd kántor-karnagy vezetésével. Gitáron közreműködött Puia Iosif.

Reméljük, hogy két hét múlva Pünkösdkor, a Szentlélek Eljöveteléről nevezett templomunk búcsúján, ismét ilyen ünnepélyes szentmisén vehetünk részt!

 

Komáromi Ernő

Nagyvárad-olaszi plébánia