Imanyolcad a keresztények egységéért

„Jézus így szólt hozzá: Adj innom!“ (János evangéliuma 4. fejezetének 7. verse) – mottóval hirdették meg ebben az évben a Krisztus-hívők Egységének Imahetét. 2015. január 16-25. között a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség képviselői a város többi keresztény felekezeteinek képviselőivelközösenNagyvárad különböző templomaiban imádkoznak, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak:„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“(Jn 17,21).Várjuk mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.