Beszamoló - fiatalok imája az egységért

 

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Ifjúsági Központja a keresztény egység imahetében idén is imára hívta a nagyváradi keresztény felekezetek képviselőit. A január 21-én, szombaton 17.00 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban tartott programon a fiatalok azért imádkoztak, hogy Jézus Krisztus vágya („legyenek egyek” ) megvalósuljon bennük és köztük.

Az ifjúsági központ fiatalajival együtt imádkoztak  a Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákjai, a román- és a szlovák római katolikus plébániák képviselői, a Görög Katolikus Ifjúsági Pasztorális Iroda fiataljai,  a szintén görög katolikus „Allegria” csoport,  a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai, valamint a várad-velencei, -réti és -rogériuszi református közösségek fiataljai.

Az oltár elé helyezett csónak az egyházat, a kereszt alakú árbóc a feltámadást jelképezte. Böcskei László római katolikus megyéspüpök köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy bár ez a csónak kicsi, Krisztus keresztje alatt miundenki elfér, az Egyházben mindenkinek helye és szerepe van. A Jó Pásztorról szóló olvasmányokat követően a fiatalok megfogalmazták imáikat, majd egy-egy csomóval bővítették azt a hálót, amely a Jézustól kapott küldetést jelképezte: „emberek halászává teszlek titeket!” Az imádság teszi a mi hálónkat erőssé, Isten, az aki a mi munkánkat megáldja. Ezért mindegyikünk imája, jó cselekedete, szolgálata számít és fontos az egyházban.

Köszönjük a keresztény felekezetek képviselőinek, hogy velünk imádkoztak, hogy magunk mellett tudhatjuk őket a  hálóval kiegészített csónakban, mely a kereszt jelével és a Szentlélek erejével kész útnak indulni a világ tengerén!

 

Ertsey Melinda, pasztorál-asszisztens