Ima a keresztények egységéért

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?“ (Szent Pál apostolnak a krintusiakhoz írt első levele, első fejezet 1-17. versek alapján)– mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. A keresztény felekezetek képviselői a nagyváradi római katolikus székesegyházban 2014. január 19-én, vasárnap 17.00 órakor közösen imádkoznak, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak:„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.“(Jn 17,21).Várjuk mindazokat, akik szívügyüknek tartják a keresztények közötti egység előmozdítását, hogy a kereszténység az egység jelévé és kovászává váljon a világ számára.