Nagyszombati vigília a Székesegyházban

 

Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a keresztény élet forrása és csúcspontja. Azt az örömhírt hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, minden embert megváltott bűneitől, és meghív az örök életre. A bűnbánatban töltött nagyböjt idejét a nagyhét megrendítő eseményeiről való megemlékezés követte, majd 2015. április 4-én, nagyszombaton este 22.00 órától, a húsvét vigíliája következett a Nagyváradi Székesegyházban, a virrasztásban töltött Krisztusi feltámadásra való várakozás. A keresztény embernek ébren kell lennie akkor, amikor üdvössége szempontjából ilyen fontos esemény következik be. Az egyházi előírásoknak megfelelően, a virrasztást nagyszombat este naplemente után lehet megkezdeni és húsvétvasárnap reggel a napfelkelte előtt be kell fejezni. Egy felépítésében gazdag és szimbólumokkal telített szertartás a nagyszombati.

Négy fontos részből áll a nagyszombati vigília: a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az eucharisztia liturgiája. A fényünnepség keretében a Székesegyház előtti téren a parázsló szén világított, az arról vett tűzzel Böcskei László megyéspüspök meggyújtotta a húsvéti gyertyát. Ezután a papság és a hívek kezükben az élő Krisztust jelképező égő gyertyával vonultak a templomba. Az Exsultet, a Húsvéti Öröméneket Kristófi János székesegyházi karnagy elénekelte. Az üdvtörténet fontos eseményeit idézték fel a Szentírási olvasmányok. Isten hűségére emlékeztettek, aki nem hagyta el népét, hanem előkészítette és megvalósította az emberiség megváltását.

A keresztség liturgiájában a főpásztor megszentelte a vizet, és a hívek megújították keresztségi fogadalmaikat. Az újjászületés jeleként a püspök szenteltvízzel hintette meg a jelenlevőket.
 

Ezt követte az eucharisztia liturgiája. Szentbeszédében Fodor József általános helynök a Húsvét lényeges jellemzőiről beszélt: az örömről, az életre és az igazságra való odafigyelés fontossága. A feltámadási szertartás és körmenet a feltámadás örömhíréről való tanúságtételt jelentette.

A szentmise végén az erre a célra hozott eledeleket szentelte meg a főpásztor, hogy Húsvét reggelén, ki-ki a maga otthonában, családjával fogyaszthassa el a húsvéti megáldott finomságokat.

 

KÉPSOROZAT