Bérmálás Nagyszalontán - beszámoló

 

Vasárnap, 2015. július 5-én  a nagyszalontai római katolikus templomban 11.00 órakor kezdődő szentmisén huszonhét gyermekre és fiatalra kérték a Szentlélek ajándékainak kiáradását, amely által ők az egyházközség felnőtt keresztény híveivé váltak.

Az ünnepi szentmisében Böcskei László nagyváradi megyéspüspök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a megszentelt olajjal, a krizmával való megkenés által.

A templom zsúfolásig megtelt a nagy ünnepre. Gyónási lehetőség is volt, a szentmise előtt és alatt Kiss Márton atya gyóntatott. A helyi kórus Kremene Viktor kántor vezetésével lélekfelemelő énekkel fogadta a bérmálkozókat és Böcskei László püspököt a bevonuláskor.

A szentmise bevezető részében egy bérmálkozó kislány, egy bérmaszülő, majd Lőrincz Ottó esperes-kanonok, nagyszalontai plébános, a bérmálkozók felkészítője köszöntötte a főpásztort, aki a gyerekeknek a Szentlélek kegyelmét, egy természetfeletti ajándékot hozott el Nagyszalontára.

Az olvasmány, szentlecke és evangélium felolvasása után Lőrincz Ottó atya bemutatta a bérmálkozásra felkészített híveket, akik a szentség kiszolgáltatását kérték.

Ezután Böcskei László püspök barátságos hangvételű homíliája következett. „Ez a nap nem egy olyan ünnep, amit itt megülünk, aztán hazamegyünk és folytatjuk az eddigi életünket. Ez nem egy mindennapi esemény. Felnőtt keresztényként nyitjátok meg életeteket Isten előtt. Mindaz, ami most történik, az egy kezdet. Mától ti is, mint az apostolok az első pünkösd után felbátorodva léptek ki a világ elé és beszéltek Istenről. Nektek is mától a jó, a szép, az érték kell, hogy fontos legyen az életetekben. A Szentlélek egy munkálkodást indít el a szentsége által, hogy Isten akarata szerint éljetek, szépet, jót, szeretetet sugározzatok az emberek felé. Az Öröm Evangéliumát kell az emberekhez vigyétek, hogy egyetértés és béke legyen, testvériség és szeretetet. A bátorság hozzá tartozik a megbérmált ember életéhez. Minden időben és minden körülmény között felvállaljuk hitünket.” – hangzottak a főpásztor szavai.

A prédikáció után a keresztségi fogadást újították meg a bérmálkozók, majd kezdetét vette a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.

A bérmálkozók sorban járultak a püspök elé, mögöttük a bérmaszülők, akik jobb kezüket a bérmálkozók jobb vállára helyezték. A püspök atya krizmával keresztet rajzolt a  bérmálkozó homlokára, felnőtt keresztény nevén szólítva, majd kezet fogott vele. Végül a megbérmált bérmálási emlékképet kapott.

A szentmise áldozati része következett, Böcskei László pöspök a bérmálkozókat áldoztatta meg először, majd a bérmaszülőket és a szülőket.

Befejezésül három bérmálkozó verssel mondott köszönetet, majd Lőrincz Ottó helyi plébános köszönte meg, hogy a püspök úrnak, hogy eljött Szalontára és kiszolgáltatta a fiataloknak a bérmálás szentségét, akik ez által Isten kezének simogatását érezhették meg.

A záró áldás előtt a megyéspüspök mondott köszönetet Ottó atyának, a gyerekek felkészítéséért, mind az egyházközség tagjainak, akik bármivel is támogatták ezeket a gyerekeket, fiatalokat, vagy ezt a fontos eseményt.

Zárómondatként a bérmálkozóknak ezt szánta: „Legyetek hűségesek az Úrhoz, legyetek hűségesek az úton. A Szentlélek kegyelme járjon át, hogy életetekben sok legyen az öröm.”

A pápai himnusz, a székely himnusz és a magyar himnusz eléneklése után vonult  ki a templomból a nagyszalontai római katolikus egyházközség huszonhét újonnan megbérmált felnőtt kereszténye, a ministránsok, Vakon Zsolt püspöki titkár, Kiss Márton bélfenyéri plébános, Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök kíséretében.

 

Petran-Balázs Natália,

Nagyszalonta

 

KÉPSOROZAT