Nagyheti miserend a székesegyházban

2021. március 28-án, Virágvasárnapot ünnepelünk. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Igazodva a járványügyi előírásokhoz, nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend szerint celebrálják

 

  • VIRÁGVASÁRNAP, 2021. március 28-án, a szokásos rend szerint mutatjuk be a szentmiséket: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor. Minden szentmisében megáldjuk a barkákat.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket.

 

  • NAGYCSÜTÖRTÖK, 2021. április 1-én a székesegyházban két szentmisét mutatnak be.

- A krizmaszentelési mise 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma).

- Az Utolsó Vacsora emlékére 17.30 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyéspüspök. A szentmisét 19.00 óráig tartó virrasztás követi.

 

  • NAGYPÉNTEK, 2021. április 2-án, Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

- Délután 15.00 órakor keresztúti ájtatosság a templomban.

- A nagypénteki szertartás 17.00 órakor kezdődik. Ezt követően szentségimádás a Szent Sírnál 19.00 óráig.

 

  • NAGYSZOMBAT, 2021. április 3-án 10.00–18.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál.

 

  • HÚSVÉT VIGILIÁJA 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik, amit a virrasztás követ az igeliturgia keretében. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyéspüspök celebrálja.

 

  • HÚSVÉTVASÁRNAP, 2021. április 4-én, reggel 7.30 órakor ételszentelés a székesegyház elötti téren. A húsvétvasárnapi szentmiséket a szokásos rend szerint mutatjuk be: reggel. 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.

 

  • HÚSVÉTHÉTFŐ, 2021. április 5-én a szentmiséket vasárnapi miserend szerint mutatják be: 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor.

 

 

Minden szertartáson be kell tartani a fertőzés megelőzésére előírt szabályokat: távolságtartás, maszk viselése, kezek fertőtlenítése. Legyünk figyelmesek és vigyázzunk egymásra, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát a szent liturgián!